Agenda

Jaarplanning evenementen 2019 – BSV Terbregge

27 & 28 augustus 2019 Huttendagen
13 september 2019 Herfst Bingo
23 september 2019 Algemene Ledenvergadering
28 september 2019 Oktoberfest
15 oktober 2019 Seniorendag
25 oktober 2019 Halloween
24 november 2019 Sinterklaas
11 december 2019 Kinderkerst knutselmiddag
13 december 2019 Kerst Bingo
17 december 2019 Kerst klaverjassen
22 december 2019 Vrijwilligersborrel
4 januari 2020 Nieuwjaarsreceptie 2020
juni/juli 2020 –  Algemene Ledenvergadering