Speeltuin weer open vanaf 3 Juli

Goed nieuws ! Vanaf Vrijdag 3 Juli zal Speeltuin Terbregge weer geopend zijn. Voorlopig alleen op de vrijdag en zaterdag van 15:00 tot 19:00.

Om dit veilig te kunnen doen zal heeft het bestuur het volgende protocol opgesteld :

Coronaprotocol BSV-Terbregge

  1. Bij klachten zoals hoesten, keelpijn, verkoudheid en/of koorts – BLIJF THUIS
  2. Bij ernstige symptomen zoals koorts (vanaf 38 graden Celsius) of benauwdheid blijft het hele huishouden thuis
  3. Bij binnenkomst handen ontsmetten bij de desinfectiepaal
  4. Schud geen handen, nies in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes, was vaker je handen
  5. Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar (voor kinderen tot 12 jaar geldt dit niet)
  6. Bezoekers worden vooraf gevraagd of ze een risico zijn. Als een bezoeker ziekteverschijnselen vertoont wordt deze persoon verzocht naar huis te gaan
  7. Er mogen max. 30 personen gebruik maken van het buurthuis, houdt hierbij 1.5 meter afstand en alle personen moeten zittend plaatsnemen.
  8. Bonnen direct afrekenen na ieder bezoek. Betalen alleen met pin, bij voorkeur contactloos
  9. Volg de instructies zoals aangegeven in het buurthuis of worden medegedeeld door de host

Het is de bedoeling om zoveel mogelijk buiten te zijn waar de risico’s het minst zijn. Bezoekers die zich niet aan het protocol houden zijn niet welkom.