Algemene Ledenvergadering donderdag 22 September 2022

UITNODIGING

Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering van Buurt en Speeltuinvereniging Terbregge. De vergadering zal plaatsvinden in “de Keet” aan de Landstraat 9, 3056 LR Rotterdam.

De zaal is open om 19.30 uur en de vergadering begint om 20.00 uur.

Agenda Algemene Ledenvergadering

 1. Opening door de voorzitter

 2. Ingekomen stukken

 3. Jaarverslag penningmeester
 • Verslag kascontrole.

 • Verkiezing kascontrole commissie

 • Prijsverhoging contributie & consumpties 2022 – 2023

 • Aankondiging bestuurswijziging:
  Conform artikel 4 treden af:

Ruud B.en Frank L., zij stellen zich opnieuw verkiesbaar.

Eventuele kandidaten kunnen aan het bestuur kenbaar worden gemaakt en moeten zich voor 15 september 2022 schriftelijk hebben aangemeld met motivatiebrief. Bij deze voordracht dient een verklaring te zijn van geen bezwaar door de kandidaat als bestuurslid en een lijst van minimaal 10 leden die deze kandidaat voordragen.

 • Notulen vergadering 23 september 2019
 • Rondvraag

 • Sluiting van de Algemene Ledenvergadering

 Knutseldagen

Op 10 en 17 augustus, van 10.00 tot 16.00 uur

Dit jaar een nieuwe opzet! Huttendagen worden knutseldagen met diverse activiteiten.

Programma 10 augustus;

10.00 tot 12.30 uur houten bouwpakket maken

12.30 tot 13.30 uur lunch

13.30 tot 16.00 uur verven, klein houten

bouwpakket maken en ballonnen modelleren

Programma 17 augustus;

10.00 tot 12.30 uur kijkdoos & houten

bouwpakket maken

12.30 tot 13.30 uur lunch

13.30 tot 16.00 uur verven, bloemstukje & klAfbeeldingengalerijein

houten bouwpakket maken

Voor de echt kleine kinderen zijn er op beide dagen kleurboeken beschikbaar zodat zij ook aan deze dagen mee kunnen doen.

Wij kunnen de hulp van ouders/grootouders goed gebruiken! Ook deze helpers krijgen beide dagen een lunch aangeboden.

Aanmelden;

Graag naam (namen) en of je als ouder/grootouder mee helpt mailen naar; secretaris@bsv-terbregge.nl. Voor meer informatie; 06-43436621

Locatie;

BSV-Terbregge, Landstraat 9, 3056 LR Rotterdam (www.bsv-terbregge.nl)

Deelname is gratis!

                                               Tot Dan!

BSV TERBREGGE COVID-19 REGELS

Beste gasten en bezoekers van onze speeltuin en buurthuis.

Wij jullie er op wijzen en attenderen dat we met elkaar zorg moeten dragen voor het in toom houden van het COVID-19 virus.

Zo ook in onze vereniging, en juist nu we weer een plek hebben om bij elkaar te komen.

Daarom het volgende:

 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Neem zittend plaats en houd ook deze plaats.
 • Voorkom onnodige verplaatsing.
 • Ontsmet je handen bij binnenkomst en na toiletbezoek.
 • Zit zoveel mogelijk buiten.

En het meest belangrijke!!!

BLIJF THUIS ALS JE KLACHTEN HEBT!!!!

Alvast bedankt namens alle bezoekers van onze verening.

Alleen samen houden we het gezellig en gezond.

Met vriendelijke groet, het bestuur.

corona check app

M.i.v. 25 september is ook BSV-Terbregge verplicht bezoekers te checken d.m.v. de corona check app.

Omdat BSV-Terbregge een vereniging is met leden, veelal vaste bezoekers hebben wij besloten dat wanneer éénmaal een check is gedaan we dit eenmalig registreren.

Laat je bij het eerste bezoek dus checken en registreren dan hoeft dat niet meer bij ieder volgend bezoek.

Niet vaste bezoekers (meestal niet leden) worden uiteraard ook gecontroleerd bij binnenkomst maar niet geregistreerd.

Bestuur BSV-Terbregge